Notícies

19/02/2024

Jornada: Anàlisi i Estratègies per a abordar l’Absentisme Laboral

La protecció a Espanya de les baixes per incapacitat temporal per contingències comunes no s’allunya de la prevista en altres països del nostre entorn. Si les dades d’absentisme al nostre país són notablement alts i creixents, es deu a altres causes, entre les quals destaquen els complements en els convenis col·lectius, la laxitud de qui atorga i controla les baixes i les dificultats normatives perquè les Mútues puguen realitzar un control de les baixes.

El pròxim 28 de febrer a les 9.00 h., AMAT i KPMG realitzaran la jornada “Anàlisi i Estratègies per a abordar l’Absentisme Laboral”, en la qual faran un diagnòstic de la situació i una proposta de mesures per a escometre aquesta realitat. La jornada tindrà lloc en la seu de CEIM, Confederació Empresarial de Madrid (C/ Diego de Lleó, 50, primera planta – 28006 Madrid). I també podrà seguir-se de manera virtual.

Accedeix al programa complet de la jornada i al formulari d’inscripció.