Notícies

26/03/2021

La prevenció de la COVID-19 en l’hostaleria

La hostaleria és un dels sectors més importants del nostre país que, des de fa unes setmanes, està tornant a la reobertura de la seua activitat. Una situació en la qual les autoritats sanitàries insisteixen a cridar a la prudència, i recorden les mesures de protecció i els protocols sanitaris a aplicar amb l’objectiu de que no augmente el risc de contagi comunitari.

Amb l’objectiu de contribuir a la millora de les condicions de seguretat i salut en el sector de l’hostaleria i que empresaris i treballadors tinguen una informació clara, intel·ligible i actualitzada, Unión de Mutuas ha publicat cartells informatius amb una bateria de recomanacions, on, de forma molt visual, recopila les bones pràctiques referides a la higiene del personal, la desinfecció i neteja dels espais i la ventilació dels locals.

Des d’Unión de Mutuas, “volem col·laborar amb el sector de l’hostaleria amb la publicació d’aquestes recomanacions actualitzades per les autoritats sanitàries sobre la higiene i la ventilació per a adoptar en els locals, perquè empresa i treballadors compten amb una informació específica sobre els passos a seguir per la seua pròpia seguretat, però també per la seguretat dels clients i visitants, i minimitzar el risc d’exposició al coronavirus, ha manifestat el Responsable de Prevenció d’Unión de Mutuas, Emilio Gómez.

Sobre les recomanacions sanitàries de desinfecció i neteja d’espais, és important reforçar la desinfecció de les instal·lacions i les superfícies de contacte habitual, com ara poms, interruptors, passamans, escales, àrees de descans o banys. També, la desinfecció de les superfícies utilitzades pels clients entre ús i ús com ara barra, taules, cadires, menús o codis QR plastificats.

També, cal extremar la neteja personal i la rentada i desinfecció de mans abans d’accedir a la zona de menjadors i després de manejar diners, targetes, mòbils, o qualsevol objecte utilitzat per un client. L’ús de la mascareta serà sempre obligatori, molt especialment en la preparació d’aliments, emplatats i atenció al públic. A més, les instal·lacions hauran de ventilar-se diverses vegades al dia per a assegurar una suficient renovació de l’aire, i també s’haurà de revisar i netejar els filtres d’aire condicionat i reixetes.

Amb aquesta iniciativa “volem oferir una informació molt clara, visual i precisa sobre les normes d’higiene a utilitzar en el lloc de treball, donat i que els cartells estan fets perquè les empreses els puguen col·locar en llocs visibles dels establiments per a que tant els treballadors com els clients mantinguen vives les recomanacions i reforcen les pautes d’higiene i seguretat i, entre tots, treballadors i consumidors, intensifiquem la prudència, la conscienciació i la responsabilitat necessàries que eviten els contagis i fem front a la pandèmia”, ha afegit Emilio Gómez.

També, el cap de prevenció de la mútua ha recordat que, en la labor de garantir la seguretat i la salut dels treballadors durant la pandèmia, els empresaris compten amb les recomanacions específiques dels Ministeris de Sanitat i Treball, recollides en el document Directrius de Bones Pràctiques en les activitats de Restauració, en el qual es detallen les mesures de contenció adequades per a garantir la protecció de la salut dels treballadors de l’hostaleria enfront de l’exposició al coronavirus SARS-CoV-2.

Aquest procediment d’actuació contempla les recomanacions a tindre en compte al centre de treball i, també, les que han de tindre’s en compte a nivell personal i destaca les relatives a la higiene i desinfecció per ser una qüestió clau per a eliminar el virus o reduir la seua càrrega viral, disminuint el risc de contagi.