Notícies

15/11/2016

Notícies RED 7/2016

A la pàgina de la Tresoreria General de la Seguretat Social, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social ha publicat amb data de 8 de novembre el Butlletí Notícies RED 7/2016 amb un únic contingut:

Novetats del servici de consulta i obtenció de rebut fora de termini

La Tresoreria informa que dins del servici de consulta i obtenció de rebut fora de termini, es posarà operativa la possibilitat d’emetre un document d’ingrés per a subjectes obligats del Règim Especial de Treballadors Autònoms que ja s’han incorporat al sistema RED, accedint per NAF i no només per Codi Compte Cotització com fins ara.

També s’ha implementat en aquest servici l’“Expedient d’ingrés”, pel qual el subjecte obligat que vulga pagar disposarà en un sol document d’ingrés (TC1/31) de totes les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social per al seu ingrés en un compte restringit de via voluntària. Fins ara, l’usuari només podia seleccionar una a una cada liquidació, deute o expedient i generar-ne els rebuts corresponents.

Amb la creació de l’expedient d’ingrés, l’usuari pot incloure totes les liquidacions, els deutes, les actes de liquidació o els expedients d’URE i generar un únic rebut que incloga tots els tipus de documents que siguen responsabilitat d’ingrés per a un NIF, amb independència dels CCC o NAF de què dispose i de la unitat de gestió competent de cadascun. L’ingrés s’ha de fer en el compte restringit de via voluntària de la província del CCC principal.

Així mateix, s’ofereix a l’usuari la possibilitat de seleccionar els documents a incloure en l’expedient d’ingrés esmentat d’acord amb uns filtres determinats.

Aquestes novetats estaran disponibles per als usuaris del Sistema RED i també per als usuaris del sistema RED del Règim Especial de Treballadors Autònoms al llarg del mes de novembre.