Notícies

12/03/2019

Novetat legislativa: Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats en l’ocupació i l’ocupació

El 7 de març s’ha publicat en el BOE el Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats en l’ocupació i l’ocupació, entrant en vigor l’endemà de la seua publicació en el BOE, amb les excepcions fixades pel seu règim transitori.

El Reial decret llei modifica la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes, l’Estatut dels Treballadors (ET), l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic, la Llei General de la Seguretat Social, la Llei d’Infraccions i Sancions en l’Ordre Social i l’Estatut del Treball Autònom.

Pots consultar el BOE o el resum realitzat per la CEV, que recull aquells aspectes d’especial repercussió en el sector privat.

BOE
CIRCULAR CEV