La Llei

Text complet

Accediu al text íntegre del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social. TÍTOL V. Protecció per cessament d’activitat.

Accediu al text íntegre de la Llei 35/2014, de 26 de desembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei general de la Seguretat Social en relació amb el règim jurídic de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social.

Accediu al text íntegre del Reial Decret 1541/2011, de 31 d’octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2010, de 5 d’agost, per la qual s’establix un sistema específic de protecció per cessament d’activitat dels treballadors autònoms.

Accediu al text íntegre de la Llei 32/2010, de 5 d’agost, per la qual s’establix un sistema específic de protecció per cessament d’activitat dels treballadors autònoms.

Resum

Hem preparat un resum que us permetrà comprendre la llei d’una manera clara, ràpida i pràctica.

Baixa el resum