Notícies

14/10/2020

Reial decret 901/2020, de 13 d’octubre. Plans d’igualtat.

S’ha publicat en el BOE el Reial decret 901/2020, de 14 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i es modifica el reial decret 710/2010, de 28 de maig, sobre registre i depòsit de convenis i acords col·lectius de treball.

BOE

RESUM