Notícies

20/02/2024

Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial. POECATA

L’article nové inclòs en el títol II, mesures de suport als treballadors autònoms, del Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial, va permetre que els treballadors autònoms que vingueren percebent fins al 30 de juny la prestació extraordinària per cessament d’activitat prevista en l’article 17 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, pogueren sol·licitar la prestació per cessament d’activitat prevista en l’article 327 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, sempre que concorregueren els requisits establits en els apartats a), b), d) i e) de l’article 330.1 de la norma.

Les prestacions econòmiques extraordinàries, gestionades per les mútues, derivades de la situació de crisi sanitària global generada per la pandèmia del COVID-19, es van reconéixer inicialment amb caràcter provisional i, una vegada finalitzat l’estat d’alarma, havien de revisar-se abans de considerar-les definitives.

En compliment d’aquesta obligació, les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social estem revisant totes les resolucions provisionals de prestacions concedides.

Descàrrega el quadre resum d’esmena d’incidències

Descàrrega la guia completa