Notícies

25/04/2024

Repercussions del canvi climàtic en la seguretat i salut al treball

El 28 d’abril se celebra anualment el Dia Mundial de la Seguretat i Salut al Treball. Enguany, l’Organització Internacional del Treball (OIT) commemora este dia amb un tema de gran actualitat: el canvi climàtic, que afecta de forma general a la vida del planeta i, en conseqüència, a la vida laboral de les persones, ja que també té repercussions en la seguretat i salut al treball.

El canvi climàtic, entre altres conseqüències, provoca alteracions en la temperatura i una elevada exposició a la radiació ultraviolada, que comporta una accentuació de l’estrés tèrmic, l’augment de malalties per patògens nous o vectors provinents d’altres localitzacions geogràfiques, contaminació atmosfèrica, etc.

Traslladat al camp laboral, estes conseqüències amplien el risc de patir accidents o malalties professionals ocasionades per colps de calor, deshidratació, cremades, falta de concentració, fatiga, al·lèrgies, riscos biològics i un llarg etcètera, especialment en persones que treballen a l’aire lliure en treballs d’agricultura, silvicultura, pesca, construcció, mineria, pedreres o emmagatzematges exterior, per esmentar alguns d’ells.

Per totes estes raons, s’ha produït una reacció global que ha portat a molts països, com és el cas d’Espanya, a elaborar plans d’actuació per fer front a estos riscos per fenòmens atmosfèrics adversos que cada any provoquen més sinistres laborals mortals o de caràcter greu. Per exemple, una de les mesures que s’han adoptat davant les fortes onades de calor produïdes en els últims estius, ha sigut l’adaptació de les condicions de treball, incloent-hi la reducció o modificació de les hores de desenvolupament de la jornada laboral en determinades situacions d’alerta per este tipus de fenòmens.

Per la seua banda, les empreses també tenen l’obligació d’adaptar les seues avaluacions de riscos per a contemplar este tipus de perill, tenint en compte les característiques de les tasques desenvolupades, l’horari d’estes i les particularitats personals dels treballadors i treballadores (pots consultar més informació). Cal no oblidar-se tampoc de les condicions climatològiques d’hivern, ja que existeixen condicionants que potencien el risc de patir accidents, com el fred extrem o les gelades.

A Unión de Mutuas, estem conscienciats amb la problemàtica existent sobre els canvis en el clima que s’estan produint. Per este motiu, volem compartir la campanya que ha preparat l’OIT sobre les repercussions del canvi climàtic en la seguretat i salut al treball i fer partícips a empreses i persones treballadores de la gravetat de la situació, perquè entre tots evitem que este canvi climàtic tan perjudicial per al medi ambient i la vida en el nostre planeta seguisca en augment.

ÀREA DE PREVENCIÓ CÀRREC A QUOTES