Notícies

23/02/2024

Unión de Mutuas aborda les claus per a una coordinació d’activitats empresarials eficaç

“La jornada ha abordat els reptes de la coordinació d’activitats empresarials i s’hi ha reafirmat el compromís de la mútua amb l’Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball.”

Unión de Mutuas, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, ha organitzat una jornada a la seu central de Castelló amb el títol “Cap a una coordinació d’activitats empresarials eficaç”, on s’han abordat les fórmules per a aconseguir impulsar les accions necessàries que permeten treballar d’una forma coordinada i, el que és més important, segura.

La jornada ha estat dirigida a empreses mutualistes, autònoms adherits i proveïdors d’Unión de Mutuas, que han pogut constatar la importància del coneixement dels deures i dels drets establits per als empresaris titulats, principals o autònoms.

Emilio Gómez, director de l’àrea de Prevenció amb Càrrec a Quotes d’Unión de Mutuas, ha inaugurat la jornada remarcant la importància que aquest tema té per a Unión de Mutuas. “La Coordinació d’Activitats Preventives és un dels pilars del nostre Pla General d’Activitats Preventives, una àrea d’actuació per a aquest exercici 2024 en la qual ens alineem amb l’Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball.”

Tot seguit, Ricardo Richart, tècnic de l’àrea de Prevenció amb Càrrec a Quotes d’Unión de Mutuas, ha repassat els aspectes més significatius de la norma i dels problemes a l’hora d’executar-ne el requeriment. “Hi ha una necessitat de cooperació a l’hora de coordinar les activitats en matèria de prevenció de riscs laborals quan dues o més empreses o treballadors per compte propi duen a terme de forma simultània activitats en un mateix centre de treball”. A més a més, Richart afegeix que “és important determinar des del principi la titularitat del centre de treball i el concepte de “pròpia activitat”, cosa que no sempre és senzilla”.

La jornada ha continuat amb la ponència de Francisco Navarro, subdirector de l’àrea d’Infraestructures d’Unión de Mutuas, que ha abordat la coordinació d’activitats empresarials en l’àmbit de la construcció. Atès l’interès que ha suscitat el tema, diversos assistents han formulat al ponent preguntes sobre aquesta matèria.

El colofó final de la jornada ha sigut a càrrec de José Vicente Ródenas, director del centre territorial INVASSAT de Castelló, que ha exposat totes les dades per a explicar quina és la realitat de la coordinació d’activitats empresarials a la Comunitat Valenciana. Ha posat l’accent en els problemes que suposa l’execució de treballs en cobertes, que provoquen un gran nombre de perills i sinistres.