Notícies

09/06/2020

Unión de Mutuas activa la campanya de prevenció i promoció de la salut per a l’estiu

Proposa recórrer un camí cap al benestar que unifica salut i desenvolupament sostenible

Unión de Mutuas ha posat en marxa, a partir d’avui, la campanya de promoció d’hàbits saludables amb l’objectiu d’oferir a les empreses, treballadors associats i autònoms adherits recomanacions i consells que els permeteixen gaudir de l’estiu i protegir la seua salut durant els mesos estivals. Amb el lema Benestar és estar bé, també a l’estiu, la Mútua pretén fomentar en el col·lectiu mutualista un estil de vida saludable al temps que sostenible amb el medi ambient.

La campanya es desenvolupa completament en format digital i utilitza un estil directe i propositiu al temps que crida a l’acció i convida als mutualistes a realitzar reptes saludables amb els quals poder aconseguir un benestar personal, físic i mental en equilibri amb l’entorn natural.

Per a això, desenvolupa seccions amb continguts perquè els mutualistes i treballadors protegits gaudeixen de l’estiu i siguen conscients que el benestar es pot aconseguir prevenint riscos i integrant hàbits saludables en el dia a dia relatius a la bona alimentació, la cura de la pell, l’exercici físic, la cura del planeta, el descans nocturn i els beneficis que aporta somriure i ser positius en la vida.

Mitjançant els tres eixos sobre els quals s’estructura la campanya −estiu sa, estiu sostenible i estiu feliç− la Mútua, setmanalment, farà arribar als mutualistes contingut d’interès, en format vídeo, infografia i consells pràctics, perquè la temporada estival sigui el més plena, reparadora i sostenible possible.

A més, ofereix tests d’autoavaluació que ajudaran a mesurar els hàbits saludables que practica cada persona. Aquestes avaluacions permetran corregir determinats comportaments, potenciar bones pràctiques emocionals i introduir reptes i canvis beneficiosos per a la salut.

Així, des d’una perspectiva integral, juntament amb la importància del benestar físic, emocional i psicològic, la mútua incorpora l’equilibri amb la naturalesa amb recomanacions sobre com cuidar el planeta, consells sobre el reciclatge, els principals problemes mediambientals i l’economia circular.

Amb tot això, Unión de Mutuas proporciona eines als mutualistes perquè a partir d’avui comencen a recórrer el camí cap al benestar i puguen gaudir d’un estiu sa, sostenible i feliç.

Promoció de la salut i prevenció de l’enfermetat

Unión de Mutuas, com a entitat col·laboradora amb la Seguretat Social, desenvolupa i promociona la salut i el benestar de les seues empreses associades, de manera que potencia hàbits saludables en l’entorn laboral i les ajuda a avançar en la gestió de la salut dels seus treballadors.

Com a Empresa Saludable, la Mútua gestiona la salut de les persones i les organitzacions des d’un enfocament integral mitjançant la promoció d’entorns segurs que ajuden a evitar accidents de treball i enfermetats professionals, així com a fomentar conductes saludables, dins d’un procés de millora contínua. També, dins de la cultura de la salut, fomenta hàbits de vida saludables i preventius, tant laborals com extralaborales.