Notícies

06/09/2017

Unión de Mutuas estrena una pàgina web corporativa nova

La pàgina web nova, dissenyada de manera dinàmica i intuïtiva, naix de la voluntat de millorar el servici i una relació més àgil i propera amb els diversos grups d’interés en l’entorn digital.

Unión de Mutuas ha llançat la seua pàgina web nova amb un disseny renovat i una línia gràfica més atractiva visualment, amb l’objectiu d’oferir una experiència de navegació més fàcil i intuïtiva que satisfaça les demandes i les necessitats dels usuaris de la mútua.

Amb la finalitat de convertir-se en una eina forta de comunicació directa, àgil i fluent entre la mútua i els seus grups d’interés, la pàgina web inclou tota la informació relativa als productes i els servicis mèdics, preventius i de gestió de les prestacions econòmiques que ofereix la mútua dins del seu àmbit d’actuació com a entitat col·laboradora amb la Seguretat Social, centrada en la cura de la salut i el benestar laboral dels treballadors i les treballadores.

Els continguts del portal nou han sigut renovats i actualitzats, i estan estructurats per facilitar un accés més senzill, ràpid i directe a la informació i la documentació específica que necessiten els diversos perfils professionals de la mútua: els autònoms, els col·laboradors, les empreses, els treballadors i els proveïdors.

La nova pàgina d’inici conté tota la informació comuna per a tots els usuaris, com ara la xarxa assistencial amb geolocalització, les instruccions sobre què fer en cas d’accident o com tramitar les prestacions, així com tota la informació corporativa, l’accés privat per a empreses i pacients i les eines més emprades col·locades en llocs visibles i destacats per tal de guanyar en funcionalitat, proximitat i bon servici

Des del perfil d’empresa s’accedeix, a més, a continguts específics sobre la prevenció de riscos laborals, la unitat de l’absentisme o els formularis i la documentació més freqüents en relació amb la Seguretat Social.

Com a novetat, els col·laboradors disposen d’un Butlletí Jurídic que recull les últimes novetats legislatives relatives a la Seguretat Social, les mútues i les relacions laborals. Els autònoms, a més, disposen de la guia de cobertura i servicis, així com d’un canal de participació que recull queixes, suggeriments i agraïments.

Per la seua banda, els treballadors tenen accés a la informació sobre les prestacions a què poden acollir-se pel fet d’estar protegits per Unión de Mutuas, els seus drets pel que fa a la seguretat del pacient, així com tota la informació sobre la promoció de la salut laboral amb consells preventius sobre els riscos cardiovasculars, la seguretat viària, l’alimentació i les activitats saludables.

Pel que fa als proveïdors, disposen de tots els requeriments i les indicacions que han de seguir i complir per treballar amb Unión de Mutuas.

A més d’oferir més continguts i millors, i una atenció més propera i eficient a cada col·lectiu, la nova pàgina web té una vocació clara d’informació i transparència, per a la qual cosa disposa de l’àrea de Notícies, difoses per la mútua, i l’Agenda, amb la publicació de jornades i actes que es realitzaran pròximament. També conté novetats en matèria preventiva, promoció de la salut laboral i legislació. Les informacions s’actualitzen constantment, per la qual cosa és una pàgina web viva i en renovació permanent.

Així mateix, la pàgina té un disseny multidispositiu que permet la visualització correcta dels continguts des dels diversos suports (mòbil, ordinador, tauleta tàctil), a través dels quals també es podran realitzar totes les consultes, gestions i tràmits que els usuaris necessiten.

Per facilitar la navegació, la mútua hi ha inclòs un cercador intel·ligent que fa més accessibles els continguts i ha guanyat en eficàcia, ja que facilita que l’usuari trobe més ràpidament allò que li interessa i necessita.