Notícies

03/04/2017

Unión de Mutuas exposa les seues bones pràctiques de govern corporatiu

Unión de Mutuas ha presentat les seues bones pràctiques de govern corporatiu en el taller “Reptes i oportunitats actuals del Govern Corporatiu”, organitzat pel Centre de Gestió d’Empreses de la Universitat Politècnica de València i el Harold Geneen Institute de la Universitat de Bentley de Massachussets.

En la trobada, celebrada a la seu de la Fundació d’Estudis Borsaris i Financers de València, han participat una desena d’experts internacionals i prop d’un centenar d’empresaris, professionals i acadèmics inscrits preocupats per l’eficiència empresarial, la seua sostenibilitat i la creació de valor per a tots els grups d’interés.Els diversos ponents hi han analitzat i debatut els desafiaments postcrisi en la presa de decisions empresarials, com ara una millor gestió de la diversitat de gènere i l’activisme accionarial. Tot això des d’una perspectiva de govern corporatiu i buscant el diàleg entre empresa, universitat i administració.

Per part d’Unión de Mutuas, hi ha intervingut la directora adjunta, Teresa Blasco, qui ha exposat les bones pràctiques de govern que té implantades la mútua i les ha qualificat de “fonamentals per a aconseguir l’excel·lència en la gestió”, ja que faciliten, entre altres qüestions, la presa de decisions estratègiques, la bona gestió econòmica, social i mediambiental, la sostenibilitat del sistema de la seguretat social, el compliment ètic i normatiu, la rendició de comptes, la transparència, el diàleg amb els grups d’interés, i la supervisió dels sistemes de control i gestió dels riscos.

Per a la directora, la clau del bon govern d’Unión de Mutuas radica en el fet que el model de gestió de l’entitat està “assentat sobre l’ètica, sobre els principis i valors del Codi Ètic, que guien la nostra manera de ser i d’actuar”.

Segons ha explicat, ja el 2003 Unión de Mutuas va elaborar el seu primer Codi Ètic i de Conducta, que ha sigut sotmés a diverses actualitzacions, i que, actualment, valors com “la dignitat, l’excel·lència, la transparència i la confiança constitueixen les nostres senyes d’identitat”. Aquestos valors, ha detallat, marquen les estratègies, les polítiques, les decisions i les actuacions de la mútua, d’acord amb les funcions que té atribuïdes per llei.

Teresa Blasco ha manifestat que per a més seguretat i confiança dels grups d’interés, la responsabilitat de la gestió i aplicació efectiva del Codi Ètic recau en el Comité Ètic, integrat per persones externes a l’organització i que està presidit pel catedràtic d’Ètica de la Universitat Jaume I de Castelló, Domingo Marzá.

També dins de les bones pràctiques que garanteixen el bon govern d’Unión de Mutuas, Blasco ha destacat “la responsabilitat social i les polítiques de diversitat implantades com a eixos transversals en el sistema de gestió de la mútua”.

En aquest sentit, ha assenyalat que el compromís amb la igualtat sempre ha estat present en l’organització, però el 2009 es va formalitzar amb l’elaboració del primer Pla d’igualtat. Des de llavors, els diversos plans d’igualtat han anat incorporant la perspectiva de gènere amb la implantació d’una sèrie de mesures positives que garanteixen el principi d’igualtat en l’organització, la prevenció de conductes discriminatòries i la participació equilibrada de dones i homes en l’àmbit laboral, social i familiar.

Així mateix, la mútua té constituïda la Comissió d’Igualtat, integrada per un equip multidisciplinari i per representants dels treballadors, i és l’encarregada d’elaborar, aprovar i implementar els plans d’igualtat. Per a més garantia de transparència i objectivitat, el compliment i la revisió dels plans els du a terme el Gabinet Tècnic en Gènere, Diversitat i Polítiques d’Igualtat de l’UGT-PV.

Teresa Blasco també ha destacat que en el seu compromís amb el bon govern, la qualitat, l’eficiència i la confiança, la mútua té implantats models de gestió responsables que compleixen les normes ISO internacionals que garanteixen l’excel·lència empresarial pel que fa a la gestió de la qualitat, el medi ambient, l’R+D+i, l’RS, la seguretat del pacient, la prevenció de delictes i la seguretat de la informació.

Per la seua banda, en el transcurs del taller, el Centre de Gestió d’Empreses de la Universitat Politècnica de València, CEGEA UPV, ha assegurat que la crisi econòmica ha posat al descobert nombrosos errors en la presa de decisions i en la gestió de riscos empresarials. Els seus efectes han sigut profunds i han evidenciat la necessitat de més transparència i de controls adequats per a garantir l’eficàcia econòmica i el creixement, així com per a fomentar la creació de valor entre els diversos grups d’interés.

En aquest sentit, han apuntat, el govern corporatiu proporciona una estructura per a l’establiment d’objectius empresarials i determina els mitjans a fer servir per a assolir aquestos objectius i per a supervisar-ne el compliment.

La inauguració del taller ha estat a càrrec de la directora general de Transparència i Participació, Aitana Mas, i en la cloenda ha intervingut Alberto Ibáñez, secretari autonòmic d’Inclusió i de l’Agència Valenciana de la Igualtat.