Notícies

17/11/2023

Unión de Mutuas reforça el seu compromís amb el sistema de gestió de “Compliance Penal”

Unión de Mutuas, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social Núm. 267, ha tornat a renovar la certificació del seu sistema de gestió de Compliance Penal, segons la norma UNE 19601, auditada per l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR). Aquest assoliment reforça el compromís amb el foment d’una cultura de prevenció de delictes, compliment legal i amb la implantació de mesures apropiades per a previndre i reduir els riscos penals en totes les seues activitats i centres.

En concret aquesta certificació valguda el model implantat per Unión de Mutuas en 2015 per a la prevenció de delictes i la reducció del risc penal, una renovació que significa un pas més en l’esforç permanent que la Mútua realitza, per a proporcionar als seus grups d’interés una gestió de les prestacions amb criteris d’excel·lència, compromís que ha quedat reflectit en l’auditoria realitzada per AENOR.

Els auditors han tingut oportunitat d’analitzar tots els elements del sistema i realitzar entrevistes a representants de diferents grups d’interés, la qual cosa ha permés concloure que l’estructura de control està ben assentada, amb un seguiment estricte dels controls i barreres.

Aquesta certificació acredita la implantació en la Mútua d’un marc d’actuació basat en les bones pràctiques, el bon govern, la integritat de les conductes ètiques i la transparència, donant resposta als seus valors: dignitat, excel·lència, transparència i confiança.

A més, l’entitat posseeix el certificat de qualitat (ISO 9001), el de medi ambient (ISO 14001) i el de gestió de riscos de seguretat de pacient (UNEIX 179003), que garanteixen el compromís d’Unión de Mutuas amb la qualitat del servei i l’eficiència en els processos, el medi ambient i la seguretat dels seus pacients; el certificat de l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) Nivell Alt, aportant confiança en l’ús dels mitjans electrònics; i el de Seguretat de la Informació (ISO 27001) i privacitat de la informació (ISO 27701), que asseguren els seus serveis de TU i privacitat de la informació.

Una estratègia orientada cap a l’excel·lència i millora contínua per a poder prestar els serveis i prestacions amb la màxima satisfacció dels seus grups d’interés.