Notícies

12/04/2022

Unión de Mutuas llança la campanya preventiva de seguretat viària «La importància d’arribar»

Dins del Pla General d’Activitats Preventives, amb l’objectiu de sensibilitzar i informar sobre bones pràctiques en la conducció i les mesures que cal adoptar per a una mobilitat segura.

Segons les dades de sinistralitat de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut al Treball (INSST), a Espanya es van produir durant el 2020, 505.528 accidents de treball amb baixa. Més de 52.000 d’aquests accidents laborals van ser de trànsit, 194 dels quals van ser mortals, 85 en jornada i 109 in itinere.

En percentatges, els accidents de treball amb baixa per trànsit van representar el 10,3 % del total dels accidents laborals i el 25,8 % dels accidents mortals. A més, van suposar el 19,7 % dels accidents greus i el 10,2 % dels accidents de treball lleus.

Davant d’aquestes xifres, Unión de Mutuas ha llançat la campanya preventiva sobre seguretat viària «La importància d’arribar», que desplegarà i desenvoluparà durant tot l’any 2022, amb l’objectiu de promoure la seguretat viària i conscienciar i informar sobre les mesures que cal adoptar davant els factors de riscos relacionats amb la conducció.

Bones pràctiques i comportaments segurs

La campanya, ja està disponible al Portal de Seguretat i Salut de la mútua. Consta del desenvolupament i publicació de diversos suports i materials audiovisuals i gràfics amb recomanacions i bones pràctiques que cal adoptar davant dels factors de risc que influeixen en la seguretat viària i que són les causes principals d’accidentalitat a la carretera com són la velocitat, la fatiga, les distraccions, l’agressivitat i l’alcohol.

També inclou accions de difusió per prevenir els accidents relacionats amb vehicles durant la jornada laboral, com són els que ocorren en maquinària mòbil, carretons, tractors i pales, la recollida de residus urbans i els accidents de transport de mercaderia per carretera.

Igualment, l’ús de motocicletes i dels nous vehicles de mobilitat com els patinets elèctrics formen part de la campanya, per la seua incidència creixent en l’estadística d’accidents laborals de trànsit amb baixa.

Simuladors de conducció

Així mateix, la campanya inclou la realització de tallers pràctics. Les empreses podran utilitzar simuladors de conducció per a una sensibilització més efectiva sobre els riscos, a partir de la seua pròpia experiència També es realitzaran seminaris web amb la participació de víctimes d’accidents de trànsit per tal d’aprofundir en una conscienciació més gran sobre la importància dels riscos de la seguretat viària i les seues conseqüències i danys sobre la salut.

«Volem que cap persona perda la vida a causa de la feina. Per això dins del marc del Pla General d’activitats Preventives que desenvolupa anualment Unión de Mutuas, amb aquesta campanya volem ajudar i sensibilitzar les empreses mutualistes, els treballadors protegits i els autònoms adherits de la importància d’adoptar hàbits per a una mobilitat segura. Seguirem posant tots els esforços per evitar els accidents de trànsit, promovent actituds segures al volant, disminuint la sinistralitat laboral mortal, reduint els índexs d’incidència dels tipus d’accidents i disminuint els danys a la salut dels treballadors, a més del dolor familiar i dels accidentats», ha manifestat Emilio Gómez, Responsable de Prevenció amb càrrec a quotes d’Unión de Mutuas.

El material, els vídeos, cartells, i fulletons de la campanya es podran consultar i descarregar a la web de la mútua, al Portal de Seguretat i Salut.